รับประกันสินค้า หากไม่หาย ปวดหลัง ไม่พอใจสินค้า ยินดีคืนเงิน

 

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทโดยตรง

เพื่อความเป็นธรรมและการเอาใจใส่ลูกค้าหลังบริการขายผลิตภัณฑ์ที่นั่ง ENYWARE มีการรับประกับทดลองนั่ง 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้า สามารถทำการคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันนี้หลังจากวันสั่งซื้อได้รับสินค้าโดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคืนสินค้าข้างล่างดังต่อไปนี้

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

  1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ไม่ผ่านการซัก พ่นสี การอบ หรือการซักแห้ง ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้า ไม่เลอะ ไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น  อาทิเช่น  โครงสร้างหักเสียหาย  แผ่นรับอกหาย ที่วางแขนหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น  ทั้งนี้ ลูกค้าต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน  หรือ ใบกำกับภาษี หรือ ใบรับสินค้า ที่ระบุเวลา และวันที่ที่ชัดเจนมาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
  2. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน
  3. ลูกค้าต้องเป็นคนออกค่าจัดส่งกลับเอง
  4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้แก่ผู้ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับใบเสร็จเท่านั้นซึ่งชื่อและนามสกุลของบัญชีผู้รับเงินจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลในใบเสร็จเท่านั้น
  5. เมื่อบริษัทได้รับสินค้าแล้วจะทำการจัดการเรื่องการโอนเงินคืนต่อไป

ขั้นตอนการคืนสินค้า
ก่อนที่จะทำการคืนสินค้าโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณตรงกับเงื่อนไขการคืนสินค้าหรือไม่ ถ้าสินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขของการคืนสินค้า  เพื่อความรวดเร็ว  ลูกค้าสามารถดำเนินการคืนสินค้าโดยติดต่อบริษัททางช่องทางด้านล่างนี้

อีเมล์ marketing@gmail.com 
INBOX มาทาง Facebook: ENTWARE
LINE OA @enyware

หมายเหตุ
  • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าหากลูกค้าไม่กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า

ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า
บริษัท แอสไตรด์ ไบโอนิค จำกัด
66/24 ล็อค 10 สวนหลวงสแควร์ ซ.จุฬาฯ 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


การจัดส่งสินค้า
ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าผ่านทาง ARAMEX โดยระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าจะอยู่ที่ 1-3 วัน โดยประมาณ 
ในกรณีที่การจัดส่งล่าช้า ทางบริษัทจะทำการติดต่อกับทางบริษัทจัดส่งโดยตรง เเละในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้ใหม่